1. Άκουσε, και βάλε τις λέξεις στη σειρά

2. Συμπλήρωσε τα κενά (εύκολο)

3. Συμπλήρωσε τα κενά (δύσκολο)

4. Βάλε τις προτάσεις στη σωστή σειρά